Ratownictwo Wodne Asekuracja

Jesteśmy po to, by inni mogli żyć...

Podmiot uprawniony do wykonywania Ratownictwa Wodnego decyzją Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 20 lipca 2012 roku nr DRiOL-NRGW-0272-7/2012 // DRiOL- NRGW-0272-3/2015

Regulamin

Deklaracja RWA

Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym

Rozporządzenie MSW z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych...

Rozporządzenie MZ z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody

Rozporządzenie MZ z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz ...

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie